'Slide Image', 'desc' => 'Copy paste the uploaded image url here.', 'id' => $prefix.'slide', 'type' => 'text' ), ); // enqueue scripts and styles, but only if is_admin if(is_admin()) { wp_enqueue_script('jquery-ui-datepicker'); wp_enqueue_script('jquery-ui-slider'); wp_enqueue_script('custom-js', get_template_directory_uri().'/js/custom-js.js'); wp_enqueue_style('jquery-ui-custom', get_template_directory_uri().'/css/jquery-ui-custom.css'); } // add some custom js to the head of the page add_action('admin_head','add_custom_scripts'); function add_custom_scripts() { global $custom_meta_fields, $post; $output = ''; echo $output; } // The Callback function show_custom_meta_box() { global $custom_meta_fields, $post; // Use nonce for verification echo ''; // Begin the field table and loop echo ''; foreach ($custom_meta_fields as $field) { // get value of this field if it exists for this post $meta = get_post_meta($post->ID, $field['id'], true); // begin a table row with echo ''; } // end foreach echo '
'; switch($field['type']) { // text case 'text': echo '
'.$field['desc'].''; break; // textarea case 'textarea': echo '
'.$field['desc'].''; break; // checkbox case 'checkbox': echo ' '; break; // select case 'select': echo '
'.$field['desc'].''; break; // radio case 'radio': foreach ( $field['options'] as $option ) { echo '
'; } echo ''.$field['desc'].''; break; // checkbox_group case 'checkbox_group': foreach ($field['options'] as $option) { echo '
'; } echo ''.$field['desc'].''; break; // tax_select case 'tax_select': echo '
Manage '.$taxonomy->label.''; break; // post_list case 'post_list': $items = get_posts( array ( 'post_type' => $field['post_type'], 'posts_per_page' => -1 )); echo '
'.$field['desc'].''; break; // date case 'date': echo '
'.$field['desc'].''; break; // slider case 'slider': $value = $meta != '' ? $meta : '0'; echo '

'.$field['desc'].''; break; // image case 'image': $image = get_template_directory_uri().'/images/image.png'; echo ''; if ($meta) { $image = wp_get_attachment_image_src($meta, 'medium'); $image = $image[0]; } echo '
 Remove Image
'.$field['desc'].''; break; // repeatable case 'repeatable': echo '+
  '; $i = 0; if ($meta) { foreach($meta as $row) { echo '
 • ||| -
 • '; $i++; } } else { echo '
 • ||| -
 • '; } echo '
'.$field['desc'].''; break; } //end switch echo '
'; // end table } /* function remove_taxonomy_boxes() { remove_meta_box('categorydiv', 'post', 'side'); } add_action( 'admin_menu' , 'remove_taxonomy_boxes' ); */ // Save the Data function save_custom_meta($post_id) { global $custom_meta_fields; // verify nonce if (!wp_verify_nonce($_POST['custom_meta_box_nonce'], basename(__FILE__))) return $post_id; // check autosave if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE) return $post_id; // check permissions if ('page' == $_POST['post_type']) { if (!current_user_can('edit_page', $post_id)) return $post_id; } elseif (!current_user_can('edit_post', $post_id)) { return $post_id; } // loop through fields and save the data foreach ($custom_meta_fields as $field) { if($field['type'] == 'tax_select') continue; $old = get_post_meta($post_id, $field['id'], true); $new = $_POST[$field['id']]; if ($new && $new != $old) { update_post_meta($post_id, $field['id'], $new); } elseif ('' == $new && $old) { delete_post_meta($post_id, $field['id'], $old); } } // enf foreach // save taxonomies $post = get_post($post_id); $category = $_POST['category']; wp_set_object_terms( $post_id, $category, 'category' ); } add_action('save_post', 'save_custom_meta'); ?> Cladsafe daksteun | Productinformatie

De CLADSAFE®, gemaakt van RVS en kunststof, wordt op een staaldak met 20 schroeven bevestigd.
Wij leveren de CLADSAFE® inclusief:

 • advies ten aanzien van de locatie. Voorafgaand aan de plaatsing berekenen wij in relatie tot het dakoppervlak voor u de locatie van de daksteunen;
 • een gebruikshandleiding.

Qua veiligheidsvoorzieningen leveren wij indien gewenst een dakluik en/of een ladderbeugel.
Daarnaast bieden wij als extra optie een tas inclusief veiligheidslijn, leeflijn en harnas. Voor onze partners kunnen wij deze tas custom made, dus in de eigen huisstijl, ontwikkelen.

Door het lichte gewicht van 4,5 kilo wordt onnodig zwaar tillen voorkomen.
Overige voordelen van de CLADSAFE® zijn:

 • schokabsorberend;
 • vervormt zichtbaar bij een zware belasting;
 • een 360 graden draaiend bevestigingsoog;
 • thermisch geïsoleerd;
 • toepasbaar bij diverse isolatiediktes;
 • duurzaam geconserveerd;
 • waterdicht uitgevoerd;
 • goed toe te passen bij renovaties;
 • geen jaarlijkse keuringsplicht;
 • zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

<< terug